Mieszkanie

Tablica informacyjna na placu budowy

Off 78

Tablica informacyjna na placu budowy

 

Budowa domu wymaga od nas przeprowadzenia szeregu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kiedy zgoda już jest, pamiętać musimy o innych uwarunkowaniach jej rozpoczęcia, by uniknąć przykrych konsekwencji nałożonych przez nadzór budowlany.

Projekty domów jednorodzinnych – ich realizacja, a także każda inna inwestycja budowlana (z wyłączeniem obiektów służących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz nie wymagających pozwolenia na budowę) powinna posiadać tablicę informacyjną.

Tablica informacyjna na placu budowy ma kształt prostokąta o wymiarach 90×70 cm. Wykonana powinna być ze sztywnego materiału w żółtym kolorze i czarnym, czytelnym i trwałym napisem.

Tablicę informacyjną umieszczamy w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do niej. Treść informacji, które powinny się na niej znaleźć określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26/06 2002 r. Musi ona zawierać rodzaj robót budowlanych i ich adres, numer pozwolenia na budowę oraz dokładne dane, łącznie z numerem telefonu, właściwego organu nadzoru budowlanego. Ponadto konieczne jest imię i nazwisko, adres i telefon inwestora, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów. Umieszczone muszą być również numery telefonów alarmowych : policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
budowa domu Tablica informacyjna na placu budowy

Tablica informacyjna na placu budowy

Jeżeli roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników to obok tablicy informacyjnej, na podobnej płycie, umieszcza się ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Poza tym znajduje się tutaj informacja o przewidywanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac i ilości pracowników zatrudnionych w poszczególnych etapach budowy.

Do tych wszystkich czynności zobowiązany jest Prawem budowlanym kierownik budowy. Każde zaniedbanie z jego strony może spowodować poważne konsekwencje zawodowe od grzywny aż do utraty uprawnień budowlanych.

Kierownik budowy to zatrudniona przez nas osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Jest ona uczestnikiem procesu budowlanego i jako taka, ma na placu budowy szereg obowiązków i praw, o których mówi ustawa Prawo budowlane. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy właśnie między innymi organizacja i zagospodarowanie placu budowy. Dokonując zgłoszenia budowy w nadzorze budowlanym, poza innymi dokumentami, dołączamy oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków. Od tej chwili to on odpowiada m.in. za zorganizowanie prac przygotowawczych, którym jest m.in. ustawienie tablicy informacyjnej. Ponadto do prac przygotowawczych zaliczana jest także budowa ogrodzenia i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych. Kierownik budowy wskazuje również miejsce na urządzenie składowisk materiałów budowlanych i wyrobów.

Kierownik budowy musi zadbać również o urządzenie pomieszczeń higienioczno-sanitarnych i budowę tymczasowych obiektów budowlanych, jakimi są m.in. baraki socjalne na ekipy budowlanej.

Do prac przygotowawczych należy także zapewnienie oświetlenia placu budowy, właściwej wentylacji, łączności telefonicznej.

Budowa domu jednorodzinnego rozpoczyna się z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, również geodezyjnych, za których organizację także odpowiada kierownik budowy. Prace geodezyjne wykonywane na działce zanim projekty domów będą realizowane, to:

wytyczenie geodezyjne budynku na działce;

wykonanie niwelacji terenu;

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej (na potrzeby budowy).

Wszystkie prace, i początkowe i późniejsze związane z budową domu, muszą być odnotowane w dzienniku budowy. Dziennik budowy to urzędowy dokument w formie zeszyty A4, za prowadzenie którego odpowiedzialny jest także kierownik budowy. To on musi zapewnić, by dziennik był stale i łatwo dostępny na placu budowy, a także nadzorować wpisy w nim wykonywane.

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Polsce łatwo jest znaleźć producenta mebli dreniwanych i luksusowych?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Losowe artykuły:

  • Rosnące znaczenie energii odnawialnej

    Czy wiesz, że dzisiaj energia odnawialna jest w sumie czymś coraz bardziej znaczącym? Prawda jest taka, że w większości przypadków ludzie niejako deprecjonują znaczenie energii odnawialnej, a przecież energetyka odnawialna jest istotna, i to mocno! To oczywiście trochę się zmienia, a więc wszystko wskazuje na to, że energia odnawialna będzie także w naszym kraju ze…

  • Zabudowa Balkonów

    Urządzenie balkonu w wielokondygnacyjnym budynku wielorodzinnym to nie lada wyzwanie dla jego użytkowników. Zwykle jest to niewielka przestrzeń ograniczona metalową barierką. Jak zamienić go w miejsce do spędzania wspólnych wieczorów przy zachodzie słońca, nocy na oglądaniu gwiazd czy po prostu spożywaniu posiłków na świeżym powietrzu? Pierwszym problem jest zabudowa balkonów, warto pokusić się o odgrodzenie…

Kategorie