Wyposażenie

Księgi wieczyste Tarnowskie Góry

Off 59

Działy księgi wieczystej

Księga wieczysta podzielona jest na cztery główne działy. Te zaś na rubryki i pola. Pole oznaczone jest niepowtarzalnym numerem. Działy obejmują odpowiednio:

I – O ?Oznaczenie nieruchomości? – dane pochodzące z ewidencji gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości, dział I Sp ?Spis praw związanych z własnością? ? znajdują się tu potencjalne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości.

To właśnie w tym miejscu znajdziemy podstawowe dane nieruchomości takie jak: adres, nr działki, opis budynku, jak i również opis praw jakie przysługują nieruchomości.

II – oznaczenie właściciela (właścicieli).

III – ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości. Jeśli w tym dziale znajdują się wpisy, rekomendujemy wcześniejsze skonsultowanie się z prawnikiem. Tak by uchronić się dochodzenia osób trzecich praw przeniesienia własności działki na jej rzecz. Dobrze jest również być świadomym, że może być wpisana np. służebność bądź użytkowanie na rzecz np. Zakładu Energetycznego. Należy wówczas ustalić gdzie znajduje się np. rurociąg, tak by umożliwić jego ewentualną naprawę.

IV – hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.

Notariusz ? jest osobą, która dokonuje wszelkich czynności w formie aktów notarialnych. Również na nim ciąży obowiązek sprawdzenia wpisów w księdze wieczystej, przed zawarciem umowy. Należy zwrócić uwagę by przy umowie sprzedaży znalazła się wzmianka, o zapoznaniu się prze notariusza z treścią wpisów księgi.

Koszta postępowania wieczysto księgowego. Związane są z nim opłaty sądowe, ich wysokość reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Są one następujące:

– 60 zł – założenie księgi wieczystej,
– 200 zł – wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. służebności drogi koniecznej, służebności mieszkania, hipoteki),
– 150 – wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności, niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
-60 zł – sprostowanie działu I księgi wieczystej.

Pozostałe artykuły tematyczne:

About the author / 

admin

Ankieta:

Czy w Polsce łatwo jest znaleźć producenta mebli dreniwanych i luksusowych?

View Results

Loading ... Loading ...

Archiwa

Losowe artykuły:

  • Płyty Warstwowe

    Płyty warstwowe to rodzaj płyt typu sklejka. Ilości materiału jakie zostały użyte do ich produkcji są zwykle sklejane ze sobą przy użyciu wysokiej temperatury. Rodzaj użytego drewna nie ma większego znaczenia. Odporność jaką reprezentują jest dosyć solidna więc daje to im szerokie pole zastosowania. Płyty warstwowe powstają jakoby z odpadów więc są materiałem dużo tańszym…

  • Sprzedaż palet

    Palety drewniane Celem naszej działalności jest zaspokajanie potrzeb każdego klienta, oraz stała dążnąść do udoskonalania jakości oferowanych produktów co w pożniejszym czasie pozwoliło nam uzyskac świadectwo zgodności, aprobujące warunki techniczne i organizacyjne suszenia drewna wg wymagań IPPC Palety drewniane W chwili obecnej firma zajmuje się skupem i sprzedażą palet euro oraz przemysłowych w różnych wymiarach.W…

Kategorie